Bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành, vợ chồng hợp nhau

Trong tử vi và phong thủy, thì để xem được tử vi hay phong thủy chuẩn nhất. Thì cần phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm từ cung mệnh, sinh mệnh, can chi, ngũ hành, âm dương…

Mặc dù cùng năm sinh, nhưng nếu khác giới tính, thì cách xem phong thủy cũng sẽ khác nhau. Bởi 2 người năm sinh, nhưng khác giới tính, thì sinh mệnh sẽ khác nhau.

Do đó, khi xem tử vi hay phong thủy, thì cần xem chi tiết nhiều yếu tố, rồi mới đưa ra kết luận. Ở đây, ngochoangblog đã tổng hợp thông tin trong bảng tra cung mệnh cho bạn dễ hiểu ở ngay bên dưới.

Bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành

Dưới đây là bảng tra cung mệnh can chi, bảng tra cung mệnh theo năm sinh, và bao gồm tra niên mệnh, sinh mệnh trong bát trạch, bát quái.

Năm sinh Can chi Niên mệnh Nghĩa niên mệnh Cung mệnh nam Cung mệnh nữ
1905 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Khôn Thổ Khảm Thủy
1906 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Tốn Mộc Khôn Thổ
1907 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Chấn Mộc Chấn Mộc
1908 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khôn Thổ Tốn Mộc
1909 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khảm Thủy Cấn Thổ
1910 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Ly Hỏa Càn Kim
1911 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Cấn Thổ Đoài Kim
1912 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Đoài Kim Cấn Thổ
1913 Quý Sửu Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Càn Kim Ly Hỏa
1914 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nước khe lớn Khôn Thổ Khảm Thủy
1915 Ất Mão Đại Khe Thủy Nước khe lớn Tốn Mộc Khôn Thổ
1916 Bính Thìn Sa Trung Thổ Đất pha cát Chấn Mộc Chấn Mộc
1917 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Đất pha cát Khôn Thổ Tốn Mộc
1918 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Khảm Thủy Cấn Thổ
1919 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Ly Hỏa Càn Kim
1920 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Cấn Thổ Đoài Kim
1921 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Đoài Kim Cấn Thổ
1922 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn Càn Kim Ly Hỏa
1923 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn Khôn Thổ Khảm Thủy
1924 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển Tốn Mộc Khôn Thổ
1925 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Chấn Mộc Chấn Mộc
1926 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Tốn Mộc
1927 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khảm Thủy Cấn Thổ
1928 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Ly Hỏa Càn Kim
1929 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Cấn Thổ Đoài Kim
1930 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Đoài Kim Cấn Thổ
1931 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Càn Kim Ly Hỏa
1932 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Khôn Thổ Khảm Thủy
1933 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Tốn Mộc Khôn Thổ
1934 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Chấn Mộc Chấn Mộc
1935 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc
1936 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Khảm Thủy Cấn Thổ
1937 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Ly Hỏa Càn Kim
1938 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành Cấn Thổ Đoài Kim
1939 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Đất trên thành Đoài Kim Cấn Thổ
1940 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Càn Kim Ly Hỏa
1941 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Khôn Thổ Khảm Thủy
1942 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Tốn Mộc Khôn Thổ
1943 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Chấn Mộc Chấn Mộc
1944 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khôn Thổ Tốn Mộc
1945 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khảm Thủy Cấn Thổ
1946 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Ly Hỏa Càn Kim
1947 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Cấn Thổ Đoài Kim
1948 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Đoài Kim Cấn Thổ
1949 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Càn Kim Ly Hỏa
1950 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Khôn Thổ Khảm Thủy
1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Tốn Mộc Khôn Thổ
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Chấn Mộc Chấn Mộc
1953 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Khôn Thổ Tốn Mộc
1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát Khảm Thủy Cấn Thổ
1955 Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát Ly Hỏa Càn Kim
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Cấn Thổ Đoài Kim
1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Đoài Kim Cấn Thổ
1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Càn Kim Ly Hỏa
1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Khôn Thổ Khảm Thủy
1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ Đất tò vò Tốn Mộc Khôn Thổ
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Đất tò vò Chấn Mộc Chấn Mộc
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khôn Thổ Tốn Mộc
1963 Quý Mão Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khảm Thủy Cấn Thổ
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Ly Hỏa Càn Kim
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Cấn Thổ Đoài Kim
1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Đoài Kim Cấn Thổ
1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Càn Kim Ly Hỏa
1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Khôn Thổ Khảm Thủy
1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Tốn Mộc Khôn Thổ
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Chấn Mộc Chấn Mộc
1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Khôn Thổ Tốn Mộc
1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Khảm Thủy Cấn Thổ
1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu Ly Hỏa Càn Kim
1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nước khe lớn Cấn Thổ Đoài Kim
1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Nước khe lớn Đoài Kim Cấn Thổ
1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Đất pha cát Càn Kim Ly Hỏa
1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ Đất pha cát Khôn Thổ Khảm Thủy
1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Tốn Mộc Khôn Thổ
1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Lửa trên trời Chấn Mộc Chấn Mộc
1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Khôn Thổ Tốn Mộc
1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu Khảm Thủy Cấn Thổ
1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nước biển lớn Ly Hỏa Càn Kim
1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nước biển lớn Cấn Thổ Đoài Kim
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Vàng trong biển Đoài Kim Cấn Thổ
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Vàng trong biển Càn Kim Ly Hỏa
1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Khôn Thổ Khảm Thủy
1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Lửa trong lò Tốn Mộc Khôn Thổ
1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Chấn Mộc Chấn Mộc
1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già Khôn Thổ Tốn Mộc
1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Khảm Thủy Cấn Thổ
1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Đất đường đi Ly Hỏa Càn Kim
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Cấn Thổ Đoài Kim
1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm Đoài Kim Cấn Thổ
1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Càn Kim Ly Hỏa
1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Khảm Thủy
1996 Bính Tý Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Tốn Mộc Khôn Thổ
1997 Đinh Sửu Giảm Hạ Thủy Nước cuối khe Chấn Mộc Chấn Mộc
1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Đất trên thành Khôn Thổ Tốn Mộc
1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Đất trên thành Khảm Thủy Cấn Thổ
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Ly Hỏa Càn Kim
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim Vàng chân đèn Cấn Thổ Đoài Kim
2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Đoài Kim Cấn Thổ
2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Gỗ cây dương Càn Kim Ly Hỏa
2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Khôn Thổ Khảm Thủy
2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nước trong suối Tốn Mộc Khôn Thổ
2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Chấn Mộc Chấn Mộc
2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Đất nóc nhà Khôn Thổ Tốn Mộc
2008 Mậu Tý Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Khảm Thủy Cấn Thổ
2009 Kỷ Sửu Thích Lịch Hỏa Lửa sấm sét Ly Hỏa Càn Kim
2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Cấn Thổ Đoài Kim
2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc Gỗ tùng bách Đoài Kim Cấn Thổ
2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Càn Kim Ly Hỏa
2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy Nước chảy mạnh Khôn Thổ Khảm Thủy
2014 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Vàng trong cát Tốn Mộc Khôn Thổ
2015 Ất Mùi Sa Trung Kim Vàng trong cát Chấn Mộc Chấn Mộc
2016 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Khôn Thổ Tốn Mộc
2017 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Lửa trên núi Khảm Thủy Cấn Thổ
2018 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Ly Hỏa Càn Kim
2019 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Gỗ đồng bằng Cấn Thổ Đoài Kim
2020 Canh Tý Bích Thượng Thổ Đất tò vò Đoài Kim Cấn Thổ
2021 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Đất tò vò Càn Kim Ly Hỏa
2022 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Khôn Thổ Khảm Thủy
2023 Quý Mão Kim Bạch Kim Vàng pha bạc Tốn Mộc Khôn Thổ
2024 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Chấn Mộc Chấn Mộc
2025 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa Lửa đèn to Khôn Thổ Tốn Mộc
2026 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nước trên trời Khảm Thủy Cấn Thổ
2027 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nước trên trời Ly Hỏa Càn Kim
2028 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Cấn Thổ Đoài Kim
2029 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Đất nền nhà Đoài Kim Cấn Thổ
2030 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Vàng trang sức Càn Kim Ly Hỏa

Cách xem cung mệnh theo năm sinh

Như bảng tra cung mệnh ở bên trên, thì ngochoangblog không ghi chi tiết về mệnh cung sinh. Vì xem mệnh cung sinh cũng khá dễ dàng, nhưng nếu bạn chưa hiểu về cách xem cung mệnh ở bên trên, thì hãy xem thêm phần hướng dẫn này nhé..!

Ví dụ: Bạn sinh năm 2000, thì can chi của bạn là canh thìn, mệnh sinh của bạn là mệnh kim. Để xem mệnh cung sinh, bạn hãy xem ở cột “Niên mệnh”. Như ở trên, bạn sinh năm 2000, có niên mệnh là “Bạch lạp kim”, và mệnh sinh của bạn là chữ cuối trong niên mệnh.

Tương tự như vậy, nếu bạn sinh năm 2001, thì mệnh sinh của bạn là mệnh kim. Còn bạn sinh năm 2002 thì bạn thuộc mệnh mộc.

Lưu ý: Mệnh sinh thường được dùng để xem tử vi, xem tuổi vợ chồng hợp nhau. Còn để xem phong thủy, thì bạn nên tra theo mệnh cung phi. Phần mệnh cung phi nằm ở cột cung mệnh nam và cung mệnh nữ, dù cung năm sinh nhưng khác giới tính, thì sẽ có mệnh cung phi khác nhau.

==> Tham khảo thêm cách xem tuổi hợp nhau

Cung mệnh là gì và niên mệnh là gì

+ Cung mệnh và niên mệnh, niên mệnh còn được gọi là sinh mệnh. Là 2 khái niệm về kinh nghiệm cuộc sống, được ông cha chúng ta đúc kết lại.

+ Nhằm ứng dụng vào cuộc sống, để cuộc sống được tốt hơn, giúp cuộc sống hằng ngày tươi đẹp hơn.

+ Cung mệnh và sinh mệnh, đều được lấy từ quy luật ngũ hành âm dương, từ đó, mỗi hành sẽ có 6 niên mệnh khác nhau.

Khái niệm về cung mệnh là gì

 • Cung mệnh là khái niệm, dựa vào cung phi bát trạch trong kinh dịch.
 • Hay cũng có thể nói, cung mệnh là 1 khái niệm, được lấy từ ngũ hành bát quái.
 • Cung mệnh gồm 3 yếu tố chính, đó là mệnh, cung và hướng.
 • Chính vì vậy, cung mệnh phản ánh tất cả mọi thứ trong vũ trụ.
 • Được dùng để xác định tương sinh, tương khắc trong phong thuỷ, hay tư vấn phong thuỷ hằng ngày.
 • Cung mệnh được tính theo năm sinh âm lịch, kèm theo đó là giới tính, nếu sinh cung năm nhưng khác giới, sẽ có cung mệnh khác nhau.

Khái niệm về sinh mệnh là gì

 • Khái niệm sinh mệnh, hay còn được gọi là sinh mệnh, được lấy từ ngũ hành bản mệnh.
 • Trong ngũ hành có 5 hành khác nhau, và mỗi hành sẽ có 6 nạp âm, mỗi nạp âm đó sẽ tương ứng với 1 năm sinh khác nhau.
 • Mỗi 1 nạp âm đó, là 1 niên mệnh, niên mệnh được tính theo năm sinh âm lịch.
 • Ứng dụng của sinh mệnh, được dùng để xem tử vi hàng ngày, xem bói tình duyên hợp nhau hay không.
 • Là sinh mệnh, thì khi 2 người sinh cùng năm, dù là khác giới, thì củng đều có sinh mệnh giống nhau.
 • Chu kỳ của sinh mệnh, được lặp lại theo quy luật ngũ hành, và có chu kỳ lặp lại sau 60 năm.
 • Ví dụ về sinh mệnh như: Lộ bàng thổ, sa trung thổ, thiên thượng hoả, đại hải thuỷ, hải trung kim…
 • Niên mệnh chỉ được dùng trong xem tử vi, xem tình duyên. Còn trong việc xem phong thuỷ, xem hướng nhà, xem màu hợp, thì sẽ không chính xác.

==> Tìm hiểu thêm về ngũ hành tương sinh tương khắc

Tác giả: Hoàng Nguyễn

+ Mình là Hoàng Nguyễn, mình được sinh ra tại 1 vùng quê xứ nghệ, là thế hệ 9X đời đầu. SEO Website, Marketing Online là niềm đam mê của mình, và đã từng có hơn 5 năm kinh nghiệm làm SEO.
NGOC HOANG BLOG