Contact – Ngọc Hoàng Blog

 • Ngọc Hoàng Blog luôn luôn nổ lực, và phấn đấu để mang lại sự hoàn thiện nhất cho website, chính vì vậy bạn có thể liên hệ để góp ý, hoặc cùng hợp tác nhằm nâng cao chất lượng của website.
 • Khi bạn hợp tác với Ngọc Hoàng Blog thì các bạn có thể thực hiện các việc như:
 • Gửi bài viết độc quyền của bạn lên website Ngochoangblog.com, với tư cách là thành viên, như vậy bạn sẻ có cơ hội quảng bá website miễn phí trong bài viết hoặc trở thành cộng tác viên chính thức để có nhiều quyền lợi hơn.
 • Bạn có thể mua quảng cáo, đặt quảng cáo của bạn tại các vị trí tốt nhất trên website, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bạn trên website với mức giá ưu đãi nhất.
 • Khi các bạn cần liên hệ với Ngọc Hoàng Blog, thì bạn có thể liên hệ với thông tin bên dưới:
 • Email: Ngochoangblog@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/ngochoangblog/
 • Twitter: https://twitter.com/ngochoangblog/
 • Pinterest: https://www.pinterest.com/ngochoangblog/
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ngochoangblog/
 • Instagram: https://www.instagram.com/ngochoangblog91/
 • Vkontakte: https://vk.com/ngochoangblog

NGOC HOANG BLOG